Dostupné kurzy

Témata tohoto kurzu zpracovávají klasifikaci a specifika nejčastěji se vyskytujících jevů rizikového chování a výchovně- vzdělávacích problémů. Cílem kurzu je přiblížit tato témata širší skupině pedagogů a seznámit je s možnostmi efektivní primární prevence. Měla by být také návodem k včasnému rozpoznání problémů a tím zajištění intervence nebo poskytnutí odborné pomoci.
Nutná je eliminaci aktivit, které by mohly vést v budoucnu k problémovému chování a naopak je třeba posilovat aktivity, které se podílí na rozvoji osobnosti.